ติดตามพัสดุของคุณ

การเดินทางของพัสดุ

 • 6/22/2019 9:51:32 AM

  ส่งพัสดุ

        ส่ง กล่องใส่เงิน(DC0002) DC พุทธมณฑลสาย5

  ---------------------------------------

 • 6/22/2019 10:05:57 AM

  กำลังขนส่งไปยังผู้รับปลายทาง

        สินค้าอยู่ระหว่างนำส่งลูกค้าปลายทางส่งลูกค้า

  ---------------------------------------

 • 6/22/2019 10:07:06 AM

  ปลายทางรับสินค้า

        ผู้รับได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว

  ---------------------------------------